TeachPoint

Děti a škola

Rozhodli jsme se konat v zájmu dětí. Nerezignujeme, nýbrž hledáme způsoby, jak se mohou děti vzdělávat 

 BEZ PODMÍNEK

Situace, za které jsme dětem sebrali po dobu celého jednoho roku možnost se řádně vzdělávat, hýbat se a rozvíjet své duševní, umělecké a pohybové schopnosti v dalších rozličných činnostech je neomluvitelným selháním vlády této země vedoucím k totální devastaci našich dětí.

Vláda nemá jakýkoliv bližší koncepční plán na otevření škol a návrat dětí k prezenčnímu vzdělávání. Jediným základním plánem MŠMT tak zůstává pouze povinné pravidelné testování a dále povinná ochrana nosu a úst po celou dobu přítomnosti žáků ve škole. Chybí však jakékoli zhodnocení dopadů opatření jak na školy, tak na žáky a rodiče. Vládou nejsou předkládány žádné relevantní a průkazné studie o efektivnosti a účelnosti zamýšleného opatření nebo o jeho přínosu k zamezení šíření nebo nebezpečí vzniku epidemie. Vláda pouze využívá vyčerpání rodičů a faktu, že dětem chybí kamarádi, a tak pod tímto tlakem snáze akceptují podrobení se testování.

A my, kteří tomuto bezprecedentnímu chování vlády nečinně přihlížíme, se pak na devastaci našich dětí nepřímo rovněž podílíme. 

Tento fakt uvědomuje stále větší počet lidí a přibývá jednotlivců i skupin, kteří se rozhodli konat v zájmu dětí a skutečně převzít a vykonávat rodičovskou odpovědnost.

Na této stránce a na stránce najdete informace o způsobu, jak umožnit dětem vzdělávání BEZ PODMÍNEK

Pokud máte k navrženému postupu jakékoliv komentáře, dotazy či připomínky, kontaktujte nás prosím na info@teachpoint.cz.

Pokud v textech nebo dokumentech umístěných na webových stránkách nebo při aplikaci doporučení v nich uvedených  narazíte na jakýkoliv problém, informujte nás prosím na info@teachpoint.cz. Pokusíme se reagovat co nejdříve.

Veškerá navržená řešení postupně přizpůsobujeme aktuální praxi. Proto budeme rádi za jakoukoliv zkušenost. Současně upozorňujeme, že konečné zodpovězení otázky, zda konkrétní řešení je či není v souladu s právem, náleží soudům. To znamená, že neumíme zaručit, že tyto postupy nakonec soudy neposoudí jako protiprávní. Tvoříme je ale s maximální odpovědností ve spolupráci s odborníky.

My, autoři TeachPointu , jsme přesvědčeni, že postup Vlády ČR je protizákonný a protiústavní. A že je právem i povinností každého z nás v tuto chvíli využít všech legálních prostředků k projevu nesouhlasu s aktuálním děním. Pokud chcete spolu s námi vyjádřit podobný postoj, jsou Vám naše návody plně k dispozici. 

© TeachPoint Mgr. Lenka Trkalová | Spravuje ReVitta studio