Centrum vzdělávání

TeachPoint 21

Pomáháme se vzděláváním, nespoléháme na to, že systém naše děti naučí dostatečně potřebné znalosti. Zvlášť, když se svět mění tak rychle, že nejsme schopni určit jaké znalosti budou děti potřebovat za 10, 15 let. Řešíme potřebu doplňkového vzdělávání včetně sportovních aktivit dle individuálních zájmů dětí nebo dospělých v jednotlivých oborech.

"Žiji, tedy učím se."

VZDĚLÁNÍ

Vzdělání je jedním z pilířů při rozvoji osobnosti. Zásadní kompetencí pro život je pak schopnost reagovat na změny, kriticky myslet a  získávat, vyhodnocovat a využívat informace. V neposlední řadě též schopnost najít a plně využít svůj potenciál. K tomu jsou ovšem současně potřeba vstupní data.

"Cokoli jsem se učila, učila jsem se od těch nejlepších."

TĚLO

Víme, jak důležitá je fyzická stránka osobnosti. Vzdělávání a sport jdou při formování osobnosti ruku v ruce, přestože je často společností vytvářen opačný obraz. 

"Zlomte řetěz svého myšlení a spadnou z vás řetězy vlastního těla."

PSYCHIKA

Podobně jako vzdělání a fyzická stránka osobnosti, je podstatnou částí lidské  integrity stránka psychická. Způsob, jakým člověk reaguje na situaci a jak se s danou situací dokáže vyrovnat, stejně jako sebepoznání a sebepřijetí tvoří další soubor podstatných životních kompetencí.

"Když si něco neumíš představit, ještě neznamená, že to neexistuje."

MORÁLKA

Klademe důraz na morální hodnoty, na respekt k individualitě, na umění laskavě komunikovat i na schopnost spolupracovat. Morálka je dalším z pilířů při formování osobnosti. 

"Make your life easier. "

VZDĚLÁNÍ

Vzdělání je jedním z pilířů při rozvoji osobnosti. Zásadní kompetencí pro život je pak schopnost reagovat na změny, kriticky myslet a  získávat, vyhodnocovat a využívat informace. V neposlední řadě též schopnost najít a plně využít svůj potenciál. K tomu jsou ovšem současně potřeba vstupní data.

"Cokoli jsem se učila, učila jsem se od těch nejlepších."

TĚLO

Víme, jak důležitá je fyzická stránka osobnosti. Vzdělávání a sport jdou při formování osobnosti ruku v ruce, přestože je často společností vytvářen opačný obraz. 

"Zlomte řetěz svého myšlení a spadnou z vás řetězy vlastního těla."

PSYCHIKA

Podobně jako vzdělání a fyzická stránka osobnosti, je podstatnou částí lidské  integrity stránka psychická. Způsob, jakým člověk reaguje na situaci a jak se s danou situací dokáže vyrovnat, stejně jako sebepoznání a sebepřijetí tvoří další soubor podstatných životních kompetencí.

"Když si něco neumíš představit, ještě neznamená, že to neexistuje."

MORÁLKA

Klademe důraz na morální hodnoty, na respekt k individualitě, na umění laskavě komunikovat i na schopnost spolupracovat. Morálka je dalším z pilířů při formování osobnosti. 

"Make your life easier. "

Kdo je TeachPoint 21?

TeachPoint je přehledný portál sebeřízením, sebevzdělání a rozvoje samostatnosti.  Posláním TeachPointu je sdružovat lídry v oblasti vzdělávání, za podpory poskytovatelů právních služeb, technologických partnerů i akademické půdy. Vzájemnou spoluprací těchto subjektů pak vytvářet podmínky pro aplikaci moderních postupů, které jsou v souladu s přirozeným lidským vývojem, a které povedou k efektivnímu, bezpečnému a moderním způsobu vzdělávání a seberozvoje.

"Není čas ztrácet čas."

Databázi mentorů připravujeme, přihlásit se můžete ZDE.

Pro koho je TeachPoint 21?

Portál TeachPoint je určen všem, kteří považují vzdělávaní za součást života a chtějí si oboje užít, ne jen přežít ve škole nebo v práci. Věřím v tzv. sensitivní období, tedy období zájmu o určité poznání, a přeji si, aby každý měl možnosti těchto období plně využít a rozvinout svůj potenciál nebo potenciál svých dětí. 

Pokud máte odvahu vystoupit z Platónovy jeskyně,  vítejte v TeachPointu!

Máte zájem o určité poznání nebo aktivitu?