TeachPoint je orientačním bodem v oblasti sebe – vzdělávání
Řešíme potřebu paraleního dovzdělávání včetně sportovních aktivit dle individuálních zájmů dětí i dospělých. Naším posláním je sdružovat odborníky v oblasti pedagogiky, psychologie, práva a sportu

"Žiji, tedy učím se."

Základní pilíře osobnosti dle TeachPointu

Vzdělání je jedním z pilířů při rozvoji osobnosti. Zásadní kompetencí pro život je pak schopnost reagovat na změny, kriticky myslet a  získávat, vyhodnocovat a využívat informace. V neposlední řadě též schopnost najít a plně využít svůj potenciál. K tomu jsou ovšem současně potřeba vstupní data.

"Cokoli jsem se učila, učila jsem se od těch nejlepších."

zluta

TĚLO

Víme, jak důležitá je fyzická stránka osobnosti. Vzdělávání a sport jdou při formování osobnosti ruku v ruce, přestože je často společností vytvářen opačný obraz. 

"Zlomte řetězy svého myšlení a spadnou z vás řetězy vlastního těla."

Podobně jako vzdělání a fyzická stránka osobnosti, je podstatnou částí lidské  integrity stránka psychická. Způsob, jakým člověk reaguje na situaci a jak se s danou situací dokáže vyrovnat, stejně jako sebepoznání a sebepřijetí tvoří další soubor podstatných životních kompetencí.

"Když si něco neumíš představit, ještě neznamená, že to neexistuje."

modra

MORÁLKA

Klademe důraz na morální hodnoty, jako je pokora a síla slova; na respekt k druhému, umění laskavě komunikovat i na schopnost spolupracovat. Morálka je dalším z pilířů při formování osobnosti. 

"Make your life easier. "

Kurzy a semináře

Pro koho je TeachPoint?

Portál TeachPoint je určen všem, kteří považují vzdělávaní za součást života a chtějí si oboje užít, ne jen přežít ve škole nebo v práci. Základním principem je mít možnost volby a svobodu při rozhodování o svém vzdělávacím procesu. Ctím vývojovou psychologii a věřím v tzv. sensitivní období, tedy období zájmu o určité poznání. Přeji si, aby každý měl možnosti těchto období plně využít a rozvinout svůj potenciál nebo potenciál svých dětí. 

Pokud máte odvahu vystoupit z Platónovy jeskyně, vítejte v TeachPointu!

Máte zájem o určité poznání nebo aktivitu?

Kdo je TeachPoint?

TeachPoint je přehledný portál sebeřízení, sebevzdělání a rozvoje samostatnosti.  Naším posláním je sdružovat lídry v oblasti pedagogiky, psychologie, práva a sportu za podpory technologických partnerů i akademické půdy. Vzájemnou spoluprací těchto subjektů pak vytvářet podmínky pro aplikaci moderních postupů, které jsou v souladu s přirozeným lidským vývojem, a které povedou k efektivnímu, bezpečnému a moderním způsobu vzdělávání a seberozvoje.

"Není čas ztrácet čas."

Do databáze mentorů se můžete přihlásit ZDE.

Jsme tu pro Vás

Spolupracujeme s..

Near Future s.r.o.