TeachPoint

Vzdělávací směry

Shrnutí

V ČR je povinné vzdělávání v MŠ od dosaženého 5 roku věku dítěte a poté devítiletá školní docházka.

 • Nástup dítěte do MŠ je možný po dovršení 3 let věku.
 • Dosáhne‑li dítě 5 let, mají rodiče povinnost ho zapsat do MŠ. (§34a školského zákona)
 • Dosáhne‑li dítě 6 let věku, mají rodiče povinnost ho zapsat do prvního ročníku ZŠ.
 • Zápis do ZŠ probíhá v dubnu, dítě nemá povinnost se osobně účastnit.
 • Do vyššího ročníku ZŠ může dítě nastoupit kdykoli během školního roku.
 • Při zařazování dítěte do ročníku ZŠ je nutné dbát na to, aby dítě mělo možnost dokončit základní vzdělání, tj. aby postoupilo do 9. ročníku ZŠ před dosažením 18. roku věku.

Systém povinné předškolní i školní docházky lze absolvovat i ve formě individuálního vzdělávání (§ 40 školského zákona) s povinností přezkoušení. Platí i pro plnění povinné školní docházky v zahraničí (§ 38 školského zákona).

Přehled různých vzdělávacích směrů

 • Waldorfská (MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ)
 • Montessori (MŠ, 1. i 2. st. ZŠ)
 • Daltonská (MŠ, 1. i 2. st. ZŠ, SŠ)
 • Freinetovská škola (pouze prvky v některých ZŠ)
 • Jenská (1. st. ZŠ)
 • Začít spolu (MŠ, 1. st. ZŠ)
 • Zdravá škola (MŠ, 1. i 2. st. ZŠ, SŠ)
 • Lesní / přírodní škola (MŠ, SŠ)
 • Domácí vzdělávání (MŠ, 1. i 2. st. ZŠ, SŠ)
   – Unschooling (v ČR dosud tato forma vzdělávání není legalizovaná)
 • krátké zamyšlení nad „pruskou kadetkou“

© TeachPoint Mgr. Lenka Trkalová | Spravuje ReVitta studio