TeachPoint​
Institut vzdělávání a sportu​
TeachPoint je rozcestníkem pro snazší orientaci v oblasti sebe - vzdělávání.
Více o nás
Previous slide
Next slide

Základní pilíře osobnosti dle Teachpointu

TeachPoint je rozcestníkem pro snazší orientaci v oblasti sebe – vzdělávání
Řešíme potřebu paraleního dovzdělávání včetně sportovních aktivit dle individuálních zájmů dětí i dospělých. 

"Žiji, tedy učím se."

VZDĚLÁNÍ

Vzdělání je jedním z pilířů při rozvoji osobnosti. Zásadní kompetencí pro život je pak schopnost reagovat na změny, kriticky myslet a  získávat, vyhodnocovat a využívat informace. V neposlední řadě též schopnost najít a plně využít svůj potenciál. K tomu jsou ovšem současně potřeba vstupní data.

"Cokoli jsem se učila, učila jsem se od těch nejlepších."

TĚLO

Víme, jak důležitá je fyzická stránka osobnosti. Vzdělávání a sport jdou při formování osobnosti ruku v ruce, přestože je často společností vytvářen opačný obraz. 

"Zlomte řetězy svého myšlení a spadnou z vás řetězy vlastního těla."

PSYCHIKA

Podobně jako vzdělání a fyzická stránka osobnosti, je podstatnou částí lidské  integrity stránka psychická. Způsob, jakým člověk reaguje na situaci a jak se s danou situací dokáže vyrovnat, stejně jako sebepoznání a sebepřijetí tvoří další soubor podstatných životních kompetencí.

"Když si něco neumíš představit, ještě neznamená, že to neexistuje."

MORÁLKA

Klademe důraz na morální hodnoty, jako je pokora a síla slova; na respekt k druhému, umění laskavě komunikovat i na schopnost spolupracovat. Morálka je dalším z pilířů při formování osobnosti. 

"Make your life easier. "

VZDĚLÁNÍ

Vzdělání je jedním z pilířů při rozvoji osobnosti. Zásadní kompetencí pro život je pak schopnost reagovat na změny, kriticky myslet a  získávat, vyhodnocovat a využívat informace. V neposlední řadě též schopnost najít a plně využít svůj potenciál. K tomu jsou ovšem současně potřeba vstupní data.

"Cokoli jsem se učila, učila jsem se od těch nejlepších."

TĚLO

Víme, jak důležitá je fyzická stránka osobnosti. Vzdělávání a sport jdou při formování osobnosti ruku v ruce, přestože je často společností vytvářen opačný obraz. 

"Zlomte řetěz svého myšlení a spadnou z vás řetězy vlastního těla."

PSYCHIKA

Podobně jako vzdělání a fyzická stránka osobnosti, je podstatnou částí lidské  integrity stránka psychická. Způsob, jakým člověk reaguje na situaci a jak se s danou situací dokáže vyrovnat, stejně jako sebepoznání a sebepřijetí tvoří další soubor podstatných životních kompetencí.

"Když si něco neumíš představit, ještě neznamená, že to neexistuje."

MORÁLKA

Klademe důraz na morální hodnoty, na respekt k individualitě, na umění laskavě komunikovat i na schopnost spolupracovat. Morálka je dalším z pilířů při formování osobnosti. 

"Make your life easier. "

Kdo je TeachPoint 21?

TeachPoint je přehledný portál sebeřízení, sebevzdělání a rozvoje samostatnosti.  Naším posláním je sdružovat lídry v oblasti vzdělávání, psychologie, práva za podpory technologických partnerů i akademické půdy. Vzájemnou spoluprací těchto subjektů pak vytvářet podmínky pro aplikaci moderních postupů, které jsou v souladu s přirozeným lidským vývojem, a které povedou k efektivnímu, bezpečnému a moderním způsobu vzdělávání a seberozvoje.

"Není čas ztrácet čas."

Do databáze mentorů se můžete přihlásit ZDE.

Pro koho je TeachPoint 21?

Portál TeachPoint je určen všem, kteří považují vzdělávaní za součást života a chtějí si oboje užít, ne jen přežít ve škole nebo v práci. Základním principem je mít možnost volby a svobodu při rozhodování o svém vzdělávacím procesu. Ctím vývojovou psychologii a věřím v tzv. sensitivní období, tedy období zájmu o určité poznání. Přeji si, aby každý měl možnosti těchto období plně využít a rozvinout svůj potenciál nebo potenciál svých dětí. 

Pokud máte odvahu vystoupit z Platónovy jeskyně, vítejte v TeachPointu!

Máte zájem o určité poznání nebo aktivitu?

Zde Vložte Text Nadpisu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zde Vložte Text Nadpisu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

© TeachPoint Mgr. Lenka Trkalová | Spravuje ReVitta studio