Příprava na přijímací zkoušky

Poskytujeme offline i online přípravu na příjímací zkoušky pod záštitou Metodického centra. Pokud máte zájem, potřebujete další informace nebo máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mne kontaktovat na info@teachpoint.cz nebo využijte kontaktního formuláře níže

Těšíme se na Vaše vzkazy

Model vzdělávání 4.0

Model vzdělávání 4.0 vychází jednak ze systému studijních skupin, tzv. Štorchovy školy a jednak je založen na tradiční frontální výuce, dalším výrazným motivem je vzdělávání projektové. Model vzdělávání 4.0 současně umožňuje částečnou školní docházku, např. 2-3 dny v týdnu. Model vzdělávání lze zajistit na základě 4 kroků: 

Ve škole je možné získat základní penzum a okruh znalostí. Nadstavbu základních znalostí, schopnost dohledat si informace + kritické myšlení (tedy informace třídit a zpracovat) a schopnost pružně reagovat na změny, je ovšem třeba zajistit svépomocí jinde. Technologie s bohatými informačními zdroji umožňují výuku diferencovat podle zájmů a schopností každého žáka/studenta.

Kdo z rodičů nemá problém s opatřeními nařízenými pro vstup do školy, dítě nastoupí do školy.

Kdo má proti nařízením výhrady (např. kvůli testování, rouškám apod.) + děti, které jsou v karanténě, pak škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem podle ust. § 184a školského zákona. Současně zakládá pro děti, rodiče a studenty povinnost se touto formou vzdělávat, s výjimkou žáků ZUŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Zde lze navázat na videa z výuky a doplnit je dovysvětlením látky (např. formou individuálních konzultací; skype hovorů)-

Pokud rodič má zájem vzdělávat děti sám, dle našeho názoru by tato forma měla být bez dalšího umožněna. K výuce by bylo možné využívat materiály škol, online nástroje (na webu pro inspiraci) a separátní konzultace s mentory z Databáze. Legislativa tuto formu dovoluje v ustanovení § 184a školského zákona jako distanční výuku pouze z důvodu krizových opatření vydaných podle krizového zákona. Mimo tento režim lze žádat o IVP (individuální studijní plán).

Kombinací výše uvedených způsobů. Např. formou docházky na určité dny v týdnu či hodiny.

Existují školy, které mají velmi dobře fungující systém kombinace prezenční výuky a distanční výuky.  Tím dostaneme děti do školy postupně bez rozdělování společnosti. Naopak, každá rodina si může vytvořit systém, který vyhovuje jejím podmínkám.