Kurz: Jak jednat s manipulátorem

hand-gc9fb71c6b_1920

Kurz povede lektorka: Ludmila Sedláková – psycholožka, psychoterapeutka, pedagožka (praxe cca 17 000 hodin individuální terapeutické práce s klienty a více než 500 hodin skupinové práce.)

– dvě asistentky
– možnost konzultace s Lenkou Trkalovou (advokát, mediátor, zakladatelka institutu TeachPoint, spoluzakladatelka institutu Pro Libertate)

Manipulace je všude kolem nás. Žijeme ve společnosti, která manipulaci podporuje a využívá.
S manipulací se setkáváme  v rodině, v partnerském vztahu i na pracovišti nebo při komunikaci ve škole, ve zdravotnických zařízeních nebo v politice a v médiích. Mnohé z vás možná dohnal manipulátor na samé dno a nebo do nemoci. Na druhou stranu i sama nemoc může být jistou formou manipulace.  Mnozí z nás zase řeší toto téma jako rodiče ve vztahu se svými dětmi.

S každým klientem budeme pracovat dle jeho osobní potřeby a povahy, mimo jiné za pomoci metody konstelací.

Dvoudenní kurz se koná v sobotu 10.6. 2023 v 10 hod – 17 hod a v neděli 11.6. 2023 v 10 hod – 17 hod
( + krátké přestávky a hodinová pauza na oběd.)

Průvodní jevy manipulace

 • demagogické argumenty, osobní útoky, agrese, nátlak, ponižování, neúcta, zesměšňování
 • svírání žaludku, bezmoc, pocit viny; děláte věci, které nechcete; rezignace
empatie, pochopení a snaha o porozumění není v případě jednání s manipulátorem na místě a bývá zdrojem ještě více problémů a utrpení

SKONCUJTE S TĚMITO SITUACEMI JEDNOU PROVŽDY

Naučíme Vás Jak ustát tlak a Jak jednat s manipulátorem! Pojďte pochopit celý proces manipulace a naučte se nehrát roli zmanipulovaného. Řekněte jednoznačné „DOST“ Mohli jste také zjistit, že manipulaci sami byť nevědomky používáte a kazí Vám vztahy. I pro Vás vytvoříme bezpečné prostředí.

Odnesete si:

 • velmi důležité informace, jak obstát v situaci, kdy stojíte tváří v tvář manipulátorovi
 • postup jak rozpoznat, kdy je s vámi skutečně manipulováno, abyste věřili sobě a svým pocitům navzdory rozumu, který vám manipulátor říká, že se nic hrozného neděje a vy se přesto cítíte zle.
 • techniky tzv. „kontramanipulace“ a vyzkoušíte si je v praxi. Technikám kontramanipulace a praktickým cvičením věnujeme značnou část času, součástí semináře je i práce ve skupinkách, konstelace a práce s konkrétními případy z vašeho života
 • svou sebehodnotu a ztracenou sebejistotu

1. den

 • Kdo je manipulátor a jak ho poznáme.
 • Typy manipulátorů.
 • Typy manipulace.
 • Kde všude můžeme být manipulováni.
 • Z okouzlujícího člověka manipulátorem, aneb jak to, že jsem to nepoznala dřív.
 • Trojúhelník agresor – oběť – zachránce
 • Semínka nesmyslných svárů a už jsme v pasti
 • Jak se chránit před manipulací – nácvik kontramanipulativních technik

2. den

 • Osobní příběhy a rozpoznání manipulace
 • Mocenské hry
 • Jak být připraven a nenaskočit do pasti
 • Jak být věrohodný
 • Komunikační nástroje
 • Vím, kdo jsem já a vím, kdo jsi ty
 • Nácvik kontramanipulativních technik
 • Celý kurz bude zaměřen na individuální účastníky. Budeme hledat problémová místa v každém z vás, která způsobují, že jste manipulovatelní. Rozpoznáme tuto „slabinu“ a budeme se učit aktivně kontramanipulovat. Tedy bránit se manipulátorům.

Cena:

4.900 Kč

Lenka Trkalová
Přihlaste se

*pokud se seminář nebude konat – budou Vám peníze vráceny v plné výši

Počet míst je omezen. Maximální počet účastníků 20. Kurz se koná při naplnění kapacity min. 10 účastníků.

Připravujeme: Manipulace v médiích

navazující série video prezentací na téma Manipulace v médiích

© TeachPoint Mgr. Lenka Trkalová | Spravuje ReVitta studio