Apel ředitele ZŠ a MŠ Troubky na ministra školství

Signatář Charty 2022 a jeden zakládajících členů TeachPointu, apeluje na Ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Petra Gazdíka, aby již nedopustil další devastaci dětí. Mgr. Petr Vrána informuje ministra školství o obsahu a výstupech konference Covidkon II- Dopady covidu očima pedagogů, psychologů a právníků, na které vystoupili odborníci profesí, které mají ke školství nejblíže a důsledky mimořádných opatření na děti sledovali v první linii. Cílem konference bylo analyzovat dopady pandemie, nabídnout řešení a připravit cílové skupiny na podobné situace.  
Žádáme o otevření debaty. Věříme, že diskuse bude opět možná a že informace od odborníků z řad pedagogů a psychologů budou konečně vyslyšeny.
Vážený pane ministře,
 
píši Vám na základě mého naivního přesvědčení, že člen vlády České republiky a ministr školství, mládeže a tělovýchovy by měl mít eminentní zájem analyzovat dopady proticovidových opatření, která byla v našich školách postupně aplikována od března roku 2020.
Žádné takové impulzy ze strany ministerstva však neregistruji. Běží plán doučování, integrujeme žáky z Ukrajiny, akcentují se další události, ale o dopadech uplynulých dvou let na naše děti, žáky a studenty (samozřejmě i na učitele) nemá téměř nikdo zájem diskutovat a dění v uplynulých měsících analyzovat. Bohužel….
 
Chtěl bych Vám sdělit, že některým lidem tyto dopady nejsou a ani v budoucnosti nebudou lhostejné. Měl jsem tu čest zúčastnit se konference COVIDKON II: DOPADY COVIDU OČIMA PEDAGOGŮ, PSYCHOLOGŮ A PRÁVNÍKŮ, která proběhla v sobotu 19. 3. 2022 v Praze. Organizátory akce bylo ProLibertate – Institut práva a občanských svobod a Nadační fond Svědomí národa.
 
Níže uvádím odkazy na obě části konference:
Aktuálně vnímám pouze snahu ČŠI o zjištění míry dopadu uplynulých dvou let na výuku a znalosti – opět se budou žáci testovat (naštěstí tentokrát ne antigenními či PCR testy 😀). Proti tomu nic zvláštního nenamítám. Jsou však i další dopady, které zcela jistě zaslouží Vaši pozornost. Co třeba:
 • Psychické problémy dětí, žáků, studentů – nelze přehlížet nárůsty psychických problémů, přeplněné ordinace psychiatrů a psychologů, nárůsty počtu telefonátů na různé krizové linky apod. Opravdu toto nikoho nezajímá?
 • Dopady na sociální složku zdraví dětí – zákaz pohybu, navštěvování kroužků, nárůst obezity apod. Vždyť jsem je okradli o dva roky dospívání a přirozeného vývoje!
 • Narušení důvěry mezi aktéry vzdělávání. Rodičům bylo vše nadiktováno, na jejich názor se nikdo neptal. Testování ve školách je dle mého názoru projev naprosté nedůvěry rodičům. Jak máme dále s nimi spolupracovat, pokud si v takto zásadní věci nevěříme? Pominu samotný efekt testování a jeho cenu. 
 • Ptal se někdo dětí, žáků či studentů, jak se za daných podmínek ve školách cítí?
 • Otázka neopodstatněného tlaku na očkování? Opravdu tomu spásnému vlivu očkování dětí, žáků a studentů věříte? Má očkování všech dětí smysl? Mají mít očkované děti nějaké výhody? Proč? Uvědomujete si, co to v kolektivech způsobuje? Mistrovským kouskem ministra zdravotnictví Vaší vlády pak bylo doporučení „boostrovací“ dávky dětem bez souhlasu a doporučení SÚKL … Je toto ze strany vedení státu ještě veřejná služba ve prospěch lidí? Je pro upřesnění – já rozhodně nejsem antivaxer! Ať se klidně lidé očkují na základě svého svobodného rozhodnutí. Ne však pod tlakem, ne za odměnu (tenisky, data, vstupenka do restaurace, divadla apod.)!
 • Otázka nošení roušek ve školách? Ani politici, pan Kubek, paní hlavní hygienička neumí sami respirátor řádně používat (sami si ho stále posouvají a upravují …). Dětem jste to přesto nařídili… Vrcholem bagatelizace je prohlášení hlavní hygieničky o tom, že rouška/respirátor škodí pouze tím, že způsobuje otlaky a zamlžování brýlí… Opravdu?
 • Stále více slýchám o důležitosti „wellbeingu“ žáků a učitelů. Proto se i v této souvislosti ptám na následující otázky: 
 • Jak se asi cítili žáci, kteří byli izolováni např. u svého speciální stolu ve školní jídelně? 
 • Jak se cítil učitel s respirátorem – cejchem za to, že neuposlechl a nenechal se naočkovat? 
 • Zkrátka náš český covidový wellbeing …
 • Kde jsme nechali úctu k druhým, respekt, toleranci k odlišnému názoru?
 • Opravdu si myslíte, že mimořádné opatření kohokoliv je nadřazeno základním zákonům našeho státu i mezinárodním úmluvám?
Podobných otázek mám spoustu a nejsem určitě sám. Bohužel lidé s odlišným názorem jsou dnes stále více dehonestováni, jejich vystupování (pokud mají někde vůbec prostor a příležitost vystoupit) je cenzurováno a vysmíváno. Není absolutně žádný zájem vést veřejnou debatu. Vnímám snahu některých lékařů o vznik odborné debaty na téma přístupu k nemoci Covid-19. Bohužel bez odezvy ministerstva. Jediná pravda a názor vítězí… Je toto ta demokracie, o kterou jsme v roce 1989 stáli?
 
Bude podobně probíhat i ne/debata o dopadech ve školství? Velmi rád bych se v tomto mýlil. Největší úsilí současné vlády spatřuji zatím pouze v prosazení novely Pandemického zákona (v něm např. zvýšení sankcí za „neposlušnost“, soudy již nebudou řešit přednostně žaloby vůči opatřením apod.) pod heslem „zlegalizujeme“ si vše, co nám dříve soudy zamítly… Není to málo? Takto chcete vládnout (sloužit lidem)?
 
Kde je nějaký Váš osobní apel např. na zdravý životní styl, zdravé stravování, pěstování dobrých mezilidských vztahů, podporu sportování, otužování atd. Máte přece v gesci školství, mládež a tělovýchovu …
 
Dokažte pane ministře, že jste ještě nedávno byl sám učitelem a není vám lhostejné, za jakých podmínek probíhalo a bude probíhat vzdělávání mladé generace – budoucnosti našeho státu. Věřím, že se nezachováte stejně jako ministr zdravotnictví. Nestrkejte hlavu do písku. Prosím, otevřete odbornou debatu o dopadech uplynulých dvou let na zdraví žáků a jejich vzdělávání…. 
 
Děkuji vám za jakoukoli odpověď.
 
S úctou
 
Petr Vrána
ředitel Základní školy a Mateřské školy Troubky
 

Mohlo by Vás zajímat

© TeachPoint Mgr. Lenka Trkalová | Spravuje ReVitta studio